Članarina in prispevki

Članarina za leto 2018 znaša 12 EUR po osebi.

Novi člani vplačajo članarino ob vpisu in velja za tekoče leto. Pristopnica za članstvo je na voljo tukaj.

V kolikor članarina ni plačana v zadnjih dveh letih, pomeni, da oseba ne želi več biti član društva.